Enkelt forklart: Offentlig gjeldsordning

Apr 10, 2020

Hva er offentlig gjeldsordning, og hvem kan få det?

Hvis du ikke kan klare å betale ned gjelden din, og det er klart at du ikke vil klare det senere heller, kan du søke om offentlig gjeldsordning. Det finnes en egen lov, gjeldsordningsloven, som regulerer dette.

Med en gjeldsordning vil staten, ved namsmannen, hjelpe deg å få en avtale med de du skylder penger. Det betyr at du må være villig til å leve så rimelig som mulig i 5 år mens du bruker hver mulige krone på å betale ned gjeld. Men når du har klart det, er du gjeldfri!

OK. Gjeldfri. Det høres digg ut. Hvordan få til det?

Det er en rekke krav for å få hjelp av staten her, så ikke alle får gjeldsordning.

Krav

1. Varig ute av stand til å betale ned gjeld
Mange får problemer med å betale gjeld når det skjer vanskelige ting i livet, som når de blir syke, mister jobben eller ved samlivsbrudd. Dette er kjipt, men ikke nok til å få gjeldsordning. Kravet er at du skal være "varig ute av stand til å betale ned gjelden". Det er namsmannen som vurderer dette. De tar blant annet hensyn til hvor lang tid det vil ta å betale ned gjelden uten en gjeldsordning.

2. Gammel gjeld
Det er vanskelig å få gjeldsordning for ny gjeld. Det er fordi en gjeldsordning ikke skal virke støtende på de du skylder penger og samfunnet ellers. Det er vanskelig å få gjeldsordning, og det er liksom meningen at det skal være sånn. Generelt kan du tenke at gjelden må være 2 til 3 år gammel eller eldre.

Hvis du har skattegjeld, straffegjeld eller gjeld på grunn av barnebidrag, vil det også bli tatt med i vurderingen av om en gjeldsordning vil virke støtende.

3. Har prøvd selv og ikke fått det til
En gjeldsordning skal gjøre det mulig å finne betalingsevne der det er betalingsvilje. Derfor må du også vise at du er villig til å gjøre opp for deg. Hvordan? Det er lett å forstå om du ikke orker å åpne brevene eller ta telefonen når kreditorene ringer. Men det er helt nødvendig for å vise at du er villig til å finne en løsning. Hvor mye penger har du etter at nødvendig livsopphold er dekket? Har du tilbud kreditorene at du vil betale så mye som du kan?

Slik søker du

Du må gi namsmannen en oversikt over økonomien din. Dette skal du sende sammen med søknaden din:

  • en liste over kreditorene dine
  • dokumentasjon på at du har forsøkt å gjøre en avtale med kreditorene dine
  • dokumentasjon på dine inntekter og din ektefelles eller samboers inntekter
  • en kopi av din og din ektefelles eller samboers skattemelding fra de siste tre årene
  • dokumentasjon på boutgiftene dine
  • dokumentasjon på andre faste utgifter – for eksempel til barnehage, SFO/AKS, barnebidrag og spesielle medisinske utgifter
  • en erklæring fra lege eller psykolog hvis det betyr noe for saken din
  • en kopi av innberetningen og sluttberetningen hvis du har vært under konkursbehandling

Du søker elektronisk eller med brev til din nærmeste namsmann.

Les også: Hvordan forhandle om gjeld

Slik fungerer gjeldsordningen

En gjeldsforhandling varer i 4 måneder. Da vil du slippe å betale på gjelden mens namsmannen forhandler med kreditorene. Allerede nå må du være klar for å leve på sparebluss, for namsmannen tar vare på alle pengene du får inn på konto utenom livsopphold.

Hvis du får gjeldsordning, vil namsmannen hjelpe deg å få til en avtale der du betaler ned så mye du kan i 5 år. Generelt vil pengene bli fordelt etter hvor mye du skylder hver enkelt. Så hvis du for eksempel har 6 kreditorer, og skylder til sammen 700.000 kr,  og kan betale ca 10.000 kr i måneden for å betale ned gjeld. Da kan regnestykket se slik ut:

Forbrukslån Bank Raske Penger: 400.000 kr, altså 420.000/700.000 = 60%
Får 60% av 10.000 kr, altså 6000 kr måneden i 5 år, totalt 342.000 kr

Kredittkort Ikke Tenk På Renten: 75.000 kr, altså 75.000/700.000 = 11%
Får 11% av 10.000 kr, altså 1100 kr måneden i 5 år, totalt 66.000 kr

Kredittkort Smooth Ingen Bekymringer: 75.000 kr, altså 75.000/700.000 = 11%
Får 11% av 10.000 kr, altså 1100 kr måneden i 5 år, totalt 66.000 kr

Kredittkort Kjøp Nå, Bekymre Deg Senere: 75.000 kr, altså 75.000/700.000 = 11%
Får 11% av 10.000 kr, altså 1100 kr måneden i 5 år, totalt 66.000 kr

Kredittkjøp Fancy TV Altfor Dyrt:  75.000 kr, altså 75.000/100.000 = 11%
Får 11% av 10.000 kr, altså 1100 kr måneden i 5 år, totalt 66.000 kr

 Få kuttet rentene

Når jeg hjelper folk med gjeld og inkasso, er ofte renter og omkostninger halve summen av gjelden, eller mer. Det er også rentene som gjør det så umulig å få til å betale ned gjelden, for den stiger fortere enn mange klarer å betale den ned. En gjeldsordning kan gjøre at du får kuttet i renter og omkostninger, og at de slutter å vokse inn i himmelen.

Gjeldsordningsloven sier at renter og omkostninger blir prioritert lavere enn andre krav, altså at det er her vi kan kutte først.

§4-8 f) Renter og omkostninger kan gis dårligere dekning enn andre krav når det ikke vil virke særlig urimelig overfor enkelte fordringshavere.

Frivillig vs. tvungen gjeldsordning

Ved en frivillig gjeldsordning går kreditorene med på forslaget fra namsmannen. Dersom en eller flere av kreditorene ikke går med på forslaget, vil namsmannen hjelpe deg med å forhandle om en løsning. Hvis dere ikke blir enige, kan du kreve tvungen gjeldsordning. Da vil forslaget bli sendt videre til tingretten, og det er retten som bestemmer om du får gjeldsordning. Både du og kreditorene kan anke tingrettens avgjørelse.

Trenger du hjelp til å finne en løsning på gjeld og inkasso? Book gratis gjennomgang av din økonomi her.

Close

Legg igjen epost her

Så kan du laste ned din gratis guide!